Ledolights nödutrymningsarmaturer kommer med en garantitid på två år. Garantin baseras på att armaturen använts under de förhållanden som specificerats i detta dokument och att armaturen har varit försedd med et godkänt batteripack. Omgivningstemperaturer bör ses över noggrant så att de specificerade temperaturerna inte överskrids under några som helst förhållanden.
Ett batteripack/ljuskälla har ett års garanti. De är utvecklade för att möta kravet i EN 60598-2-22 på en livslängd av 4 år, om de används inom den specificerade omgivningtemperaturen.

ALEM 09

PDF med ALEM-09 villkor
PDF med Alem-09_Reklamationsblankett

Ledolight Tillämpar ALEM-09 villkor med följande tillägg:

För reklamationsärende skicka blankett till info@ledolight.se